Civil Air Patrol Uniform: Short Sleeve Aviator Dress Shirt - female

Civil Air Patrol Aviator Shirt

SKU: CAP0965L

UPC: 24867968907

$33.40

Civil Air Patrol Uniform: Short Sleeve Aviator Dress Shirt - female

Civil Air Patrol Uniform: Short Sleeve Aviator Dress Shirt - female

Civil Air Patrol Aviator Shirt

SKU: CAP0965L

UPC: 24867968907

$33.40

$33.40

Size Chart